Haalbaarheidsstudies

Het maken van nieuwbouw- of uitbreidingsplannen is een inspirerend proces. Wat is er mooier dan een oriĆ«ntatie op een nieuwe, betere huisvesting? Maar het is ook een tijdrovende en complexe materie. Voordat er een gefundeerd beluit kan worden genomen over de bouwplannen, moet er een goed inzicht zijn in tal van onderdelen: een marktoriĆ«ntatie, de gebruikersprognoses, het programma van eisen, de stichtingskosten, de exploitatieprognose, de interne organisatie, de beheerconstructie, enzovoorts. Vaak wordt in dit stadium ook nog aan meerdere varianten gedacht, waardoor de complexiteit alleen maar toeneemt.

Buys Culturele Profielen heeft veel ervaring met haalbaarheidsonderzoeken. Onze expertise ligt op de terreinen Exploitatieopzet en Beheerorganisatie. We trekken samen op met gerenommeerde bouwkundige adviesbureau's.