Strategie en beleid

Buys Culturele Profielen fungeert als sparringpartner voor bestuurders, directies en beleidsmakers, bijvoorbeeld om strategische keuzes aan te scherpen. Waar is het hen om te doen? Om cultuurinhoudelijke doelen, om de verbetering van het leef-en vestigingsklimaat van de stad of regio, om de sociale cohesie op te vijzelen of om de economische spin-off? Hoe pak je zoiets aan, welke instrumenten en middelen staan ter beschikking?

Op verzoek doen we ook onderzoek om het cultuurbeleid te schragen. Dan kan het gaan om exploratieve onderzoeken, bijvoorbeeld naar de behoeften van plaatselijke amateurgezelschappen of de samenwerkingsmogelijkheden van culturele instellingen, maar ook om een evaluatie van het gevoerde cultuurbeleid.