Directie ad interim Schouwburg Ogterop Meppel

De gemeente Meppel heeft een detacheringsovereenkomst afgesloten met Buys Culturele Profielen voor de tijdelijke directievoering van Schouwburg Ogterop. Onderdeel van de opdracht is het aanreiken van scenario's voor een verzelfstandiging van Schouwburg Ogterop. Op dit moment is de schouwburg een gemeentelijke insteling.

Status opdracht: gerealiseerd

Directie ad interim Stadstheater Zoetermeer

Buys Culturele Profielen heeft in afwachting van de komst van een nieuwe directeur de directiefunctie van Stadstheater Zoetermeer waargenomen (periode november 2018 t/m januari 2019).

Status opdracht: gerealiseerd

 

 

Directie ad interim Schouwburg Cuijk

Buys Culturele Profielen heeft in het seizoen 2016-2017 de directietaken bij Schouwburg Cuijk waargenomen. De schouwburg was net heropend na een sluiting van twee jaar vanwege een omvangrijke renovatie en uitbreiding.

Status opdracht: gerealiseerd

 

 

Ontvlechting Eusebiuskerk en Rijnhal Arnhem

Eusebiuskerk Arnhem
Rijnhal Arnhem

Buys Culturele Profielen levert de tijdelijke voorzitter van Stichting Eusebiuskerk Arnhem en Stichting Rijnhal Arnhem. Het bestuur en de organisatie van deze stichtingen zijn sinds 1998 nauw met elkaar verweven. BuysCP heeft de opdracht om beide stichtingen te ontvlechten en de organisaties in te richten voor een separate toekomst (bestuur, personeel en  exploitatie). 

Status project: gerealiseerd

     

Directie ad interim Theater Junushoff

Stichting Junushoff heeft een meerjarige managementovereenkomst afgesloten met Buys Culturele Profielen. BuysCP levert de directie en verzorgt het programma-aanbod van Theater Junushoff Wageningen.

Status opdracht: gerealiseerd

 

 

Projectleiding BK-projecten Hellevoetsluis

Buys Culturele Profielen heeft voor de gemeente Hellevoetsluis een aantal kunstopdrachten in de openbare ruimte begeleid. De werkzaamheden hadden betrekking op het coƶrdineren van de planontwikkeling, de werving en selectie van kunstenaars, het begeleiden van de kunstopdrachten in de uitvoeringsfase en de afwikkeling van de kunstopdrachten. Tot op heden zijn kunstopdrachten begeleid van beeldend kunstenaars Ray Mensink, Krijn Giezen, Govert Heijkoop (herplaatsing), Sander Rood, Henk Crouwel, Auke van der Beek, Donald Duk (restauratie kunstwerk), Albert Verkade, Jan Hein DaniĆ«ls, Willem Hoeben, Egon Kuchlein, Sjoerd Buisman, Jan Ros en Kees Wevers. 

De realisatie van het Kunstenplan Ravense Hoek kreeg landelijke waardering door de innovatieve manier om moderne kunst te verbinden met archeologie en ruimtelijke ordening. De gemeente Hellevoetsluis ontving hiervoor de Ym van der Werffprijs.

Status project: gerealiseerd