Rekenkameronderzoek De Kampanje Den Helder

Theater De Kampanje op Rijkswerf Willemsoord

De Rekenkamercommissie Den Helder heeft Buys Culturele Profielen opdracht gegeven om een onderzoek uit te voeren naar het verloop van de verplaatsing van Theater De Kampanje naar de monumentale rijkswerf Willemsoord. De aanleiding van het onderzoek betrof het feit dat er nog geen financiële eindverantwoording aan de gemeenteraad over de verplaatsing van het theater had plaatsgevonden. Ook bestond er onduidelijkheid over de governance rondom wijzigingen in het programma van eisen tijdens het bouwproces.

Status opdracht: gerealiseerd

 

 

Visitatie Schouwburg Het Park Hoorn

Schouwburg Het Park Hoorn

Buys Culturele Profielen heeft in opdracht van de gemeente Hoorn het onafhankelijk voorzitterschap bekleed over de visitatiecommissie Schouwburg Het Park Hoorn. De commissie heeft onderzocht en geëvalueerd in welke mate Schouwburg Het Park Hoorn aan haar prestatieverplichtingen in de budgetperiode 2013-2016 heeft voldaan.

Status opdracht: gerealiseerd

 

 

Cultuurstroom Nijmegen

Cultuurstroom Nijmegen staat voor een onderzoek naar de productiekant van de Nijmeegse cultuursector. Het doel is om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen wat er op dit moment allemaal in cultureel Nijmegen gebeurt, en door wie? Het onderzoek is in opdracht van Cultuur Netwerk Nijmegen en wordt van harte ondersteund door de gemeente Nijmegen. Inmiddels hebben zich meer dan 500 Nijmeegse cultuurproducenten op de portal van cultuurstroom geregistreerd. Voor meer info: www.cultuurstroom.nl  

Status project: gerealiseerd

 

 

Kleurrijke Wijken Zuid-Holland

Boughaz: een "Kleurrijke Wijken"-project in Gouda

Onder de titel Kleurrijke Wijken zijn in Zuid-Holland een aantal vernieuwende en experimentele projecten op het gebied van kunst en cultuur gerealiseerd. De projecten waren gericht op verhoging van de participatie van met name jongeren en allochtonen in de veelkleurige wijken van de Zuid-Hollandse steden. De projecten moesten bijdragen aan de samenhang van de wijk en de stedelijke leefomgeving positief beïnvloeden. De Provincie Zuid-Holland was initiatienemer en Kunstgebouw was verantwoordelijk voor de uitvoering van het project.

De Provincie heeft Buys Culturele Profielen opdracht gegeven om de projecten in de steden Gouda en Naaldwijk te evalueren.

Status project: gerealiseerd

 

Evaluatie Kabk Den Haag

In het kader van een visitatie door de toetsingscommissie van de HBO Raad heeft de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten Den Haag een zelfevaluatierapport laten maken. In dit rapport werd onder meer beschreven hoe de docenten, studenten en oud-studenten de opleiding beoordelen.

Buys Culturele Profielen heeft het evaluatieonderzoek in opdracht van de Kabk Den Haag uitgevoerd.

Status project: gerealiseerd

 

Adviezen Cultuurbeleid o.a.

Subsidieregeling Amateurkunst Nijmegen

Cultuurnota Hellevoetsluis (onderzoek)

Cultuurnota Heerlen

Cultuurnota Spijkenisse

Cultuurnota Uden

Kadernota Podia Nijmegen

Evaluatie Muziekbeleid Arnhem

Cultuurnota Voorschoten

Visieontwikkeling Theater Markant Uden